MacOSX.com word association!

VirtualTracy

Thunderbirds are GO!
A Sassanach

... as in Se Sassanach te a tha beo ann an air a neo aig a bheil ceangal ri Sasainn.
Se bun a th'anns an aiste seo. S'urrainn dhuibh a chuideachadh leis a mheudachadh
 
Top